Kopiarki u?ywane

á

Czy mo?na tanio kupi? ekonomiczn? kopiark??

á

W naszej obszernej ofercie mo?ecie Pa?stwo znale?? tak?e kopiarki u?ywane. Najbardziej ekonomiczne i bardzo trwa?e kserokopiarki Kyocera Mita to urz?dzenia spe?niaj?ce naj?mielsze oczekiwania. Bardzo trwa?e podzespo?y i wysoka wydajno?? materia?ˇw eksploatacyjnych to tylko niektˇre cechy kopiarek Kyocera.

á

SPRAWD? NASZ? OFERT? NA WYDAJNE KOPIARKI U?YWANE!kopiarki u?ywane, kopiarki poleasingowe, kopiarki, kopiarki warszawa, kserokopiarki, kopiarki kyocera, kopiarki posinKopiarka u?ywana Kyocera Mita KM-1650 i KM-2050

Drukuj Email
Kopiarki u?ywane - Kopiarki u?ywane

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE (OPCJA) + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS (OPCJA)


  • 16/20 stron na minute? w A4, 8/10 stron w A3
  • Drukowanie sieciowe PCL/PS3 w standardzie
  • Opcjanlnie funkcje skanowania sieciowego i faksu
  • Pojemnos?c? podajniko?w papieru maks. 1.250 ark.
  • Opcjonalny dupleks i podajnik dokumento?w
  • 64 MB pamie?ci RAM dla funkcji cyfrowych
  • Czas pierwszej kopii - 5.9 sek.
  • Podzespo?y o niezwykle d?ugiej z?ywotnos?ci
ZOBACZ CA?Y OPIS...