Kyocera MFP - Urz?dzenia wielofunkcyjne

Kopiarki Kyocera

Urz?dzenia wielofunkcyjne Kyocera


Urz?dzenia Kyocera to przede wszystkim d?ugowieczne i niezawodne komponenty, maksymalnie wyd?u?one cykle przegl?dowe oraz minimalne zu?ycie energii. Przynosi to nie tylko znacz?ce korzy?ci dla u?ytkownika w postaci obni?enia ca?kowitych kosztów posiadania i eksploatacji urz?dzenia (TCO), ale równie? powoduje znikomy wp?yw na nasze ?rodowisko naturalne.

 

Dowiedz si? wi?cej na temat urz?dze? Kyocera!Kyocera FS-1220MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? (BRAK) + DUPLEKS (BRAK)

Kyocera FS-1220MFP
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 20 stron na minut? w formacie A4
 • Drukarka, kopiarka, skaner
 • Kompaktowy rozmiar i footprint
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wysoka wydajno?? tonera
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-1320MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? (BRAK) + DUPLEKS (BRAK)

Kyocera FS-1320MFP

 • Drukowanie z pr?dko?ci? 20 stron na minut? w formacie A4
 • Drukarka, kopiarka, skaner, fax
 • Podajnik dokumentów na 40 arkuszy
 • 2-liniowy wy?wietlacz LCD
 • Kompaktowy rozmiar i footprint
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wysoka wydajno?? tonera
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-1325MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE?DUPLEKS

Kyocera FS-1325MFP

 • Drukowanie z pr?dko?ci? 25 stron na minut? w formacie A4
 • Uniwersalna kaseta na 250 arkuszy
 • Drukarka, kopiarka, skaner, fax
 • Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
 • USB i karta sieciowa w standardzie
 • Kompaktowy rozmiar i footprint
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Wysoka wydajno?? tonera i bardzo niskie koszty eksploatacji
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M2035dn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M2035dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
 • Opcjonalnie dwa podajniki papieru na 800 arkuszy
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny (wymagana dodatkowa pami??)
 • Funkcja skanowania na/drukowania z pami?ci USB
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M2535dn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M2035dn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 35 stron na minut? w formacie A4
 • Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
 • Opcjonalnie dwa podajniki papieru na 800 arkuszy
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny (wymagana dodatkowa pami??)
 • Funkcja skanowania na/drukowania z pami?ci USB
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
 • FAX w standardzie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3040dn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M2035dn
 • Do 40 str./min. w A4
 • Dwustronny druk, kopiowanie i kolorowy skaner
 • 75-arkuszowy podajnik dokumentów
 • Wsparcie orygina?ów A6 dla podajnika dokumentów
 • Druk mobilny ze wsparciem AirPrint
 • Mo?liwo?? zamontowania do 6 podajników papieru o ró?nych rozmiarach
 • Niski pobór pr?du oraz niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3540dn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M2035dn
 • Do 40 str./min. w A4
 • Dwustronny druk, kopiowanie i kolorowy skaner
 • 75-arkuszowy podajnik dokumentów
 • Wsparcie orygina?ów A6 dla podajnika dokumentów
 • Druk mobilny ze wsparciem AirPrint
 • Mo?liwo?? zamontowania do 6 podajników papieru o ró?nych rozmiarach
 • Niski pobór pr?du oraz niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3040idn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M3040idn.jpg
 • Do 40 str./min. w formacie A4
 • Dwustronny druk i skan kolorowy
 • 75-stronny, odwracaj?cy dokumenty podajnik na orygina?y
 • Support dla AirPrint i druku mobilnego
 • 7-calowy, w pe?ni kolorowy, ?atwy w obs?udze, dotykowy panel
 • Platforma HyPAS™ otwieraj?ca kolejne mo?liwo?ci
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3540idn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M3040idn.jpg
 • Do 40 str./min. w formacie A4
 • Dwustronny druk, fax i skan kolorowy
 • 75-stronny, odwracaj?cy dokumenty podajnik na orygina?y
 • Support dla AirPrint i druku mobilnego
 • 7-calowy, w pe?ni kolorowy, ?atwy w obs?udze, dotykowy panel
 • Platforma HyPAS™ otwieraj?ca kolejne mo?liwo?ci
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3550idn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M3040idn.jpg
 • Do 50 stron na minut?
 • Dwustronny druk, fax oraz kolorowy skaner
 • Druk mobilny, wspiera AirPrint
 • 7- calowy, ?atwy w u?yciu ekran dotykowy
 • Rozwi?zanie HyPass pozwala na ?atwe modyfikacje
 • B?ben wysokiej wytrzyma?o?ci, pozwala na 500 000 wydruków
 • NIskie zu?ycie pr?du
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w tej klasie.
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M3560idn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M3040idn.jpg
 • Do 60 stron na minut?
 • Dwustronny druk, fax oraz kolorowy skaner
 • Druk mobilny, wspiera AirPrint
 • 7- calowy, ?atwy w u?yciu ekran dotykowy
 • Rozwi?zanie HyPass pozwala na ?atwe modyfikacje
 • B?ben wysokiej wytrzyma?o?ci, pozwala na 500 000 wydruków
 • NIskie zu?ycie pr?du
 • Wyj?tkowo niskie koszty wydruku w tej klasie.
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-6525MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocer FS-6525MFP
 • Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 25 stron na minut? w formacie A4 i 12 stron na minut? w formacie A3
 • Czas wydrukowania pierwszej kopii: 9.2 sekund lub mniej
 • Pojemno?? wszystkich tac wraz z dodatkowymi opcjami do 1,600 kartek
 • ?atwo?? instalacji i obs?ugi urz?dzenia
 • ?atwy w u?yciu kreator nawigacji
 • Niski poziom ha?asu, niewielkie zu?ycie pr?du (0.9 W w trybie czuwania)
 • Urz?dzenie zaprojektowane z najwi?ksz? staranno?ci? i dba?o?ci? o szczegó?y
 • Komponenty wykonane zgodnie z technologi? long life
 • Platforma HyPAS™
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-6530MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocer FS-6530MFP
 • Kopiarka, drukarka, kolorowy skaner, fax
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 30 stron na minut? w formacie A4 i 15 stron na minut? w formacie A3
 • Czas wydrukowania pierwszej kopii: 9.2 sekund lub mniej
 • Pojemno?? wszystkich tac wraz z dodatkowymi opcjami do 1,600 kartek
 • ?atwo?? instalacji i obs?ugi urz?dzenia
 • ?atwy w u?yciu kreator nawigacji
 • Niski poziom ha?asu, niewielkie zu?ycie pr?du (0.9 W w trybie czuwania)
 • Urz?dzenie zaprojektowane z najwi?ksz? staranno?ci? i dba?o?ci? o szczegó?y
 • Komponenty wykonane zgodnie z technologi? long life
 • Platforma HyPAS™

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-1035MFP DP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-1035MFP-DP
 • Do 35 stron na minut? A4
 • Czas do pierwszej kopii: 6.9 sekundy
 • Dwustronny druk, kopiowanie i skanowanie funkcje w standardzie
 • 50 kartkowy podajnik orygina?ów by ?atwiej skanowa? dwustronne materia?y
 • Z opcjonalnymi podajnikami pojemno?? urz?dzenia osi?gnie 800 kartek
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny (wymagana dodatkowa pami??)
 • Wydruk z i skan do Pami?ci zewn?trznej USB
 • Zaskakuj?co niskie koszty eksploatacji dla tej klasy sprz?tu
 • Tryb Automatic Power Off nowa funkcjonalno?? by jeszcze bardziej ograniczy? konsumpcj? energii

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-1135MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIEDRUKOWANIESKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-1135MFP
 • Do 35 stron na minut? A4
 • Czas do pierwszej kopii: 6.9 sekundy
 • Dwustronny druk, kopiowanie i skanowanie funkcje w standardzie
 • 50 kartkowy podajnik orygina?ów by ?atwiej skanowa? dwustronne materia?y
 • Z opcjonalnymi podajnikami pojemno?? urz?dzenia osi?gnie 800 kartek
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny (wymagana dodatkowa pami??)
 • Wydruk z i skan do Pami?ci zewn?trznej USB
 • Zaskakuj?co niskie koszty eksploatacji dla tej klasy sprz?tu
 • Tryb Automatic Power Off nowa funkcjonalno?? by jeszcze bardziej ograniczy? konsumpcj? energii
 • Faks w standardzie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-3040MFP+

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIEDRUKOWANIESKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-3040MFP+
 • Do 40 stron na sekund? dla A4
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii: 7 sekund lub mniej
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Do 3 dodatkowych podajników na papier - ??cznie to 2,100 kartek
 • Wysokie bezpiecze?stwo - SSL, IP sec i funkcjonalno?? wydruku prywatnego (Private Print)
 • Ma?y pobór mocy dzi?ki zastosowaniu bia?ych diod LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna mo?liwo?? obs?ugi kart zbli?eniowych     Zaskakuj?co niskie koszty eksploatacji w tym segmencie maszyn
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-3140MFP+

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIEDRUKOWANIESKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-3140MFP+
 • Do 40 stron na sekund? dla A4
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii: 7 sekund lub mniej
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Do 3 dodatkowych podajników na papier - ??cznie to 2,100 kartek
 • Wysokie bezpiecze?stwo - SSL, IP sec i funkcjonalno?? wydruku prywatnego (Private Print)
 • Ma?y pobór mocy dzi?ki zastosowaniu bia?ych diod LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna mo?liwo?? obs?ugi kart zbli?eniowych     Zaskakuj?co niskie koszty eksploatacji w tym segmencie maszyn
 • Faks w standardzie

 

ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-3540MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIEDRUKOWANIESKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-3540MFP
 • Do 40 stron na minut? przy formacie A4
 • Czas otrzymania pierwszej kopii: 7 sekund lub mniej
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie , skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Bardzo wydajny kontroler: 800 MHz, 1 GB RAM, Gigabitowy interfejs sieciowy
 • Pe?no kolorowy dotykowy panel by obs?uga by?a przyjemna i prosta
 • Do 3 podajników papieru by zapewni? max pojemno?ci 2100 kartek
 • Wysokie standarty bezpiecze?stwa SSL, IP sec i wydruk prywatny (Private Print)
 • HyPAS Platforma rozwi?za? umo?liwiaj?ca elastyczno?? zastosowa?
 • Bardzo zaskakuj?co niskie koszty utrzymania w tej klasie sprz?tu
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-3640MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP

KOPIOWANIEDRUKOWANIESKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocer FS-3640MFP
 • Do 40 stron na minut? przy formacie A4
 • Czas otrzymania pierwszej kopii: 7 sekund lub mniej
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie , skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Bardzo wydajny kontroler: 800 MHz, 1 GB RAM, Gigabitowy interfejs sieciowy
 • Pe?no kolorowy dotykowy panel by obs?uga by?a przyjemna i prosta
 • Do 3 podajników papieru by zapewni? max pojemno?ci 2100 kartek
 • Wysokie standarty bezpiecze?stwa SSL, IP sec i wydruk prywatny (Private Print)
 • HyPAS Platforma rozwi?za? umo?liwiaj?ca elastyczno?? zastosowa?
 • Bardzo zaskakuj?co niskie koszty utrzymania w tej klasie sprz?tu
 • Faks w standardzie
ZOBACZ CA?Y OPIS...