Kyocera MFP - Urz?dzenia wielofunkcyjne kolorowe

Kopiarki Kyocera

Urz?dzenia wielofunkcyjne kolorowe Kyocera


Urz?dzenia kolorowe Kyocera, to przede wszystkim liderzy w zakresie ekonomii druku. D?ugowieczne elementy wewn?trzne, trwa?e obudowy i b?bny ceramiczne na wiele kopii powoduj?, ?e realne koszty druku w tych urz?dzeniach s? wyj?tkowo niskie. Marka ta to mistrz w zakresie druku i jego op?acalno?ci. Nie wahaj si?, postaw na Kyocer?!

 

Dowiedz si? wi?cej na temat MFP kolorowych Kyocera!Kyocera M6026cdn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M6026cdn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 26 stron na minut? w formacie A4 (w mono i w kolorze)
 • Jako?? wydruku do 9,600 dpi z u?yciem technologii Multi-bit
 • Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • Gwarancja wysokiego bezpiecze?stwa poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny
 • Niski pobór mocy poprzez zastosowanie techniki bia?ych LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna mo?liwo?? obs?ugi kart zbli?eniowych
 • Kompaktowe rozmiary, niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M6526cdn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAX

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M6026cdn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 26 stron na minut? w formacie A4 (w mono i w kolorze)
 • Jako?? wydruku do 9,600 dpi z u?yciem technologii Multi-bit
 • Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • Gwarancja wysokiego bezpiecze?stwa poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny
 • Niski pobór mocy poprzez zastosowanie techniki bia?ych LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna mo?liwo?? obs?ugi kart zbli?eniowych
 • Kompaktowe rozmiary, niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M6026cidn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAX

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M6026cdn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 26 stron na minut? w formacie A4 (w mono i w kolorze)
 • Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund (mono/kolor)
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • ?atwy w obs?udze kolorowy ekran dotykowy
 • Gwarancja wysokiego bezpiecze?stwa poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny
 • Platforma HyPAS™ umo?liwiaj?ca elastyczn? personalizacj?
 • Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint
 • Kompaktowe rozmiary, niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera M6526cidn

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAX

SIE? + DUPLEKS

Kyocera M6026cdn
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 26 stron na minut? w formacie A4 (w mono i w kolorze)
 • Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund (mono/kolor)
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie w standardzie
 • ?atwy w obs?udze kolorowy ekran dotykowy
 • Gwarancja wysokiego bezpiecze?stwa poprzez SSL, IPsec i Wydruk Prywatny
 • Platforma HyPAS™ umo?liwiaj?ca elastyczn? personalizacj?
 • Drukowanie mobilne, w tym funkcja AirPrint
 • Kompaktowe rozmiary, niski poziom ha?asu
 • Wyj?tkowo niskie koszty druku w swojej klasie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C8520MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

{Kyocera FS-C8520MFP
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 20 stron na minut? w formacie A4 i 10 stron na minut? w formacie A3
 • ?atwo?? instalacji i eksploatacji
 • ?atwy w obs?udze kolorowy ekran dotykowy
 • Niskie zu?ycie energii
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Platforma HyPAS™ umo?liwiaj?ca elastyczn? personalizacj?
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C8525MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS (OPCJA)

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-C8525MFP
 • Drukowanie z pr?dko?ci? 25 stron na minut? w formacie A4 i 13 stron na minut? w formacie A3
 • ?atwo?? instalacji i eksploatacji
 • ?atwy w obs?udze kolorowy ekran dotykowy
 • Niskie zu?ycie energii
 • Niezawodne dzi?ki komponentom o d?ugiej ?ywotno?ci
 • Platforma HyPAS™ umo?liwiaj?ca elastyczn? personalizacj?
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C2026MFP+

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-C2026MFP+
 • Do 26 stron na minut? dla formatu A4 zarówno kolor i b/cz
 • Jako?? wydruków do 9,600 dpi przy u?yciu technologii multibit
 • Czas otrzymania 1-szej kopii: 10(12) sekund dla b/w (color)
 • Dwustronne drukowanie,kopiowanie i skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i wydruk prywatny ( Private Print )
 • Bardzo niski pobór mocy poprzez zastosowanie techniki bia?ych LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna obs?uga szeregu systemów kart zbli?eniowych
 • Ma?a zwarta obudowa z nisk? emisj? szumów
 • Bardzo niskie koszty wydruku dla tej klasy urz?dze?
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C2126MFP+

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocer FS-C2126MFP
 • Do 26 stron na minut? dla formatu A4 zarówno kolor i b/cz
 • Jako?? wydruków do 9,600 dpi przy u?yciu technologii multibit
 • Czas otrzymania 1-szej kopii: 10(12) sekund dla b/w (color)
 • Dwustronne drukowanie,kopiowanie i skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Wysokie bezpiecze?stwo poprzez SSL, IPsec i wydruk prywatny ( Private Print )
 • Bardzo niski pobór mocy poprzez zastosowanie techniki bia?ych LED dla skanowania/kopiowania
 • Opcjonalna obs?uga szeregu systemów kart zbli?eniowych
 • Ma?a zwarta obudowa z nisk? emisj? szumów
 • Bardzo niskie koszty wydruku dla tej klasy urz?dze?
 • Faks w standardzie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C2526MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-C2526MFP
 • Do 26 stron na minut? dla formatu A4 zarówno kolor i tryb b.cz
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii: 10(12) sekund b/cz (kolor)
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Bardzo wydajny kontroler: 800 MHz, 1 GB RAM, Gigabitowy interfejs sieciowy
 • Pe?no kolorowy panel dotykowy by ?atwiej i pro?ciej obs?ugiwa? to urz?dzenie
 • Wysokie bezpiecze?stwo - SSL, IPsec i wydruk prywatny ( Private Print functionality)
 • HyPAS Platforma rozwi?za? umo?liwiaj?ca elastyczno?? zastosowa?
 • Zwarta ma?a obudowa z bardzo niskim poziomem szumów
 • Zaskakuj?co niski koszt eksploatacji przy tej klasie urz?dze?
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera FS-C2626MFP

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE + FAKS

SIE? + DUPLEKS

Kyocera FS-C2626MFP
 • Do 26 stron na minut? dla formatu A4 zarówno kolor i tryb b.cz
 • Czas do otrzymania 1-szej kopii: 10(12) sekund b/cz (kolor)
 • Dwustronne drukowanie, kopiowanie i skanowanie jako standardowa funkcjonalno??
 • Bardzo wydajny kontroler: 800 MHz, 1 GB RAM, Gigabitowy interfejs sieciowy
 • Pe?no kolorowy panel dotykowy by ?atwiej i pro?ciej obs?ugiwa? to urz?dzenie
 • Wysokie bezpiecze?stwo - SSL, IPsec i wydruk prywatny ( Private Print functionality)
 • HyPAS Platforma rozwi?za? umo?liwiaj?ca elastyczno?? zastosowa?
 • Zwarta ma?a obudowa z bardzo niskim poziomem szumów
 • Zaskakuj?co niski koszt eksploatacji przy tej klasie urz?dze?
 • Faks w standardzie
ZOBACZ CA?Y OPIS...
 

Kyocera TASKalfa 265ci

Drukuj Email
Kyocera MFP - urz?dzenia wielofunkcyjne - Kyocera MFP kolorowe

KOPIOWANIE + DRUKOWANIE + SKANOWANIE

SIE? + DUPLEKS

Kyocera TASKalfa 265ci

 • Drukowanie z pr?dko?ci? 30 stron na minut? w formacie A4
 • Czas pierwszej kopii: 10 /(12) sekund w mono /(w kolorze)
 • Pr?dko?? skanowania: do 35 obrazów na minut?
 • Du?y, kolorowy panel dotykowy umo?liwiaj?cy szybkie i ?atwe u?ytkowanie
 • Bezpieczne drukowanie poprzez SSL, IPsec oraz wydruk prywatny
 • Platforma HyPAS umo?liwiaj?ca elastyczn? personalizacj?
 • Kompaktowy wygl?d, niski poziom ha?asu
ZOBACZ CA?Y OPIS...